Close

Centrele de Evaluare si certificare a competentelor profesionale din Romania sunt autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)

Sistemul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, desfasoara procese de evaluarea si certificare a competentelor profesionale in vederea formarii si calificarii fortei de munca atat in Romania cat si UE.

Suntem in curs de autorizare, Centru de evaluare si certificare competente profesionale, pentru a derula procese de evaluare in urmatoarele calificari:

 •  Manichiurist, pedichiurist cod N.C  5141.1.1
 •  Infirmiera cod N.C 5132.2.1
 •  Lucrator in comert  Cod N.C 5220.1.1
 •  Baby sitter cod N.C 5133.1.1
 •  Ingrijitoare batrani la domiciliu cod N.C 5133.1.2

Centrele de evaluare se adreseaza persoanelor care au cunostinte teoretice si deprinderi practice necesare desfasurarii unei activitati (calificari), dar nu au dovada acestui fapt (certificat de absolvire, certificat de calificare, certificat de competente).

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, Asociatia Vindeca-ti viata Bucuresti si-a propus sa devina Centru de Evaluare si Certificare competente profesionale autorizat de ANC. Dupa autorizarea centrului ne dorim sa ne autorizam si in alte domenii de activitate.

Avantajele serviciilor de evaluare si certificare competente profesionale sunt:

 • Evaluarea si certificarea competentelor profesionale se preteaza persoanelor care au experienta intr-un domeniu si nu au certificate de calificare
 • Evaluarea competentelor profesionale este un proces rapid si eficient
 • Evaluarea competentelor profesionale NU necesita participarea la un curs de formare.
 • Certificatul de competente profesionale respecta regimul actelor de studii din Romania si este recunoscut atat national cat si in statele Uniunii Europene.
 • Economie de timp si costuri fata de cursurile de formare profesionala.
 • Serviciile de evaluare si certificare sunt oferite de specialisti acreditati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
 • Derularea proceselor de evaluare in conditii reale de munca se pot organiza oriunde in Romania.
 • Certificatul de competente profesionale este echivalentul certificatului de calificare.

 

Îndrumar pentru evaluarea competenţelor profesionale Autoritatea Naţională pentru Calificări ( ANC fostă CNFPA) este autoritatea naţională care coordonează şi controlează activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza unui standard ocupaţional şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acel standard.

 •   A fi competent înseamnă:

  – a aplica cunoştinţe de specialitate
  – a folosi deprinderi specifice
  – a analiza şi a lua decizii
  – a fi creativ
  – a lucra cu alţii ca membru al unei echipe
  – a comunica eficient folosind corect termeni tehnici de specialitate
  – a te adapta la mediul de muncă specific
  – a face faţă situaţiilor neprevăzute

    Evaluarea competenţelor profesionale este procesul prin care sunt colectate şi analizate dovezile necesare pentru judecarea competenţei în raport de cerinţele standardului ocupaţional.

 •   Metodele de evaluare utilizate evidenţiază:
  – Cunoştinţe şi deprinderi dovedite de către candidat
  – Capacitatea de înţelegere şi de alegere dintre alternative
  – Atitudinea candidatului faţă de anumite situaţii de muncă
  – Capacitatea de adaptare la mediul de muncă în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate
  – Capacitatea de a acţiona în situaţii neprevăzute

    Colectarea dovezilor de competenţă ale candidaţilor incluşi în procedura de evaluare are loc prin intermediul următoarelor metode de evaluare:

  autoevaluarea 

  portofoliul de certificări şi lucrări anterioare 

  interviul

  observarea directă

  simularea sau demonstraţia structurată

  testul scris

  proiectul

  Etapele procesului de evaluare 
  Etapele procesului de evaluare sunt:

  I. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenţelor

  II. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării 

  III. Stabilirea unităţilor de competenţă pentru care candidatul solicită evaluarea

  V. Culegerea dovezilor de competenţă

  VI. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenţa

  VII. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

  VIII. Eliberarea certificatului de competenţă 

Trimite și prietenilor
Call Now Button